Forside pjs

PSYKOTERAPEUT MEJLGADE ÅRHUS C

Jeg tilbyder individuelle terapeutiske forløb. Fra veletableret praksisfællesskab i Mejlgade, Århus C. 5 - 8 sessioner er ofte nok. 

Gennem min erfaring fra årene som psykoterapeut oplever jeg, at mange i virkeligheden kommer med symptomerne på nogle langt mere ubevidste og bagvedliggende årsager. I terapien kan det have stort forandringspotentiale gennem støtte og perspektiv at blive bevidst om disse årsager ( f.eks uerkendte behov, indre ufrihed, skyggesider, projiceringer, fordømmelse etc ) og gradvist tage ansvar for dem i sit liv og sine relationer. Symptomerne ( f.eks angst, depressivitet, vrede, indre forvirring, skam, mindreværd etc. ) opleves som en lidelse at være i. Tit følger en energikrævende indre splittelse og kamp med, som bliver vedligeholdt indtil noget andet erkendes, accepteres og til sidst integreres i psyken og hverdagen. Graden af villighed til at forholde sig til dette aspekt er en stor faktor for et vellykket terapiforløb oplever jeg. Ligeledes at du vil arbejdet med dig selv, både i og udenfor terapierne. At alle i mine forløb mødes og rummes med ydmyghed, værdighed, ligeværd og respekt er centralt for mig.

Min erfaring er at et interval på 7 - 10 dage mellem de første samtaler og derefter 10 - 14 dages interval giver mest effekt i terapiforløbene. Et forløb strækker sig oftest over 3 - 6 mdr.

Læs mere om overvejelserne inden et forløb under menupunktet Terapien.

Eksempler på temaer som den individuelle terapi kan omhandle :

  • Angst, stress, jalousi, utilstrækkelighedsfølelse, tvivl
  • Krise omkring at blive forælder. Fødselsreaktioner mm.
  • Familierelationer og relationer generelt
  • Depressiv side / depression
  • Vrede og aggressioner
  • Ensomhedsfølelse
  • Oplevelse af mangel på sammenhæng, mening og håb
  • Vanskeligheder ved at opleve selvfølelse / selvværd
  • Forholdet til sine forældre
  • Tab / sorg

Jeg er ansat som psykoterapeut hos HLR kommunikation Århus.

Udtalelser fra tidligere forløb :

Jeppe har været en stor hjælp i en ægteskabelig krise omkring utroskab og dybereliggende mønstre, som vi har været igennem. Uden Jeppes empatiske, intuitive og faglige kompetencer var vi ikke i vores ægteskab, hvor vi er i dag; på den anden side af krisen og står stærkere end før. Hermed vores varmeste anbefalinger. – og så er det jo rart altid at have en livline, hvis man får brug for en dygtig psykoterapeut igen.

De bedste hilsner Kristian og Helene

Hele vejen gennem mit terapiforløb har Jeppe formået at rumme og indleve sig i min angst og depression. Forløbet har givet mig en langt bedre forståelse af hvordan mine mønstre påvirker mig og jeg kan meget bedre selv håndtere hverdagen og oplever nu mere frihed og glæde i den.

Tak for din tålmodighed. Hilsen Susanne