Baggrund

Min baggrund

Personligt : Jeg er født i 1975 og opvokset i midtjylland. Min egen familiemæssige erfaring er parforhold gennem 8 år, med fælles søn på 5 år og 2 piger på hhv 12 og 14 år fra min kærestes tidligere forhold. Jeg har tidligere arbejdet indenfor det specialpædagogiske område, ( efterskole, ungdomsskole, praktiske værksteder mm ).

Kursus : Metakognitiv terapiform indenfor helbredelse af depression. ( CEKTOS København ).

Uddannelse : 4 årig godkendt psykoterapeut uddannelse.

Uddannelsen som jeg har taget her i Århus, er examineret af ekstern censor ( autoriseret psykolog ), og godkendt af foreningen af danske psykoterapeuter fadp.dk
Min uddannelse imødekommer bl.a kravene ved at have 1200 timers teoretisk og praktisk undervisning i terapi og psykologi, herunder supervision.

200 timers arbejde i studiegrupper

Individuel terapi gennem hele forløbet

Klinikerfaring og efterfølgende godkendt klinikvejledningskursus

Primær underviser gennem årene er psykoterapeut Jens Enemark, som de sidste 20 år har udbudt enkeltterapi, parterapi, supervision, haft grupper i udviklingsarbejde, med energiforståelse og meditation som inddragende elementer i undervisningen, drømmegrupper, og enneagramgrupper.

Sideløbende har jeg samme sted, deltaget i gruppeforløb som tager udgangspunkt i min egen proces. Dette er et krav for at gå på uddannelsen, fordi perspektivet er at man som kommende terapeut i videst muligt omfang skal være " gennemarbejdet " og evne at holde et neutralt rum overfor sine klienter. Modsat kan man finde mange andre steder, hvor teori, form og terapeutisk teknik næsten primært vægtes.

Folk spørger tit om hvad der adskiller en psykolog og en psykoterapeut.Det vil naturligvis variere ud fra hvem man spørger. Men her er et par forskelle,

Psykolog uddannelsen er akademisk, teoretisk, forskningsrelateret og stort set uden " hands on " erfaring fra terapeutiske forløb. Praktisk træning med klienter såvel som egenterapi fylder meget lidt. Den læses på universiteterne, og er S.U berettiget.

De 4 årige godkendte psykoterapeut uddannelser vægter en stor del praktisk træning i at varetage terapeutiske forløb. Herunder også at man selv bliver udfordret på sin fremtid som terapeut og kommer i stolen. På psykoterapeut uddannelserne er folk ofte 30 +, og den finansieres som udgangspunkt af en selv eller ens arbejdsgiver. I disse år sker der en del udvidelse af de områder psykoterapeuter kan arbejde indenfor.