Terapien

Om terapien

Min tilgang i forløbene  er grundlæggende at finde frem til det der virker bedst til den enkeltes problemstillinger. Men terapiretningen er overvejende integrativ / holistisk / eksistentiel. Jeg anskuer psykens grad af trivsel ud fra mange sammenhængende faktorer. Jeg kender til metakognitiv, kognitiv, systemisk og narrativ psykologi.Jeg inddrager ofte en grad af undervisning og illustrationer på whiteboard som man så kan tage et billede af inden afslutning af den enkelte terapisession. Lydfiler som er individuelt tilpasset benytter jeg også til at holde fokus på den indre proces.

Personlighedsstrukturer og belysning af dette i terapien oplever jeg ofte som meget væsenligt. Den ( personligheden ) ligger dybt i alle mennesker, og træffer ofte mange beslutninger ubevidst for os, styret af f.eks frygt eller tillid. I den vellykkede terapi er det muligt at lære sine mønstre at kende så det er noget andet og mere modent der styrer vores udtryk, reaktioner og retning i livet. 

Mennesker er så nuancerede og dybt forskellige at det efter min overbevisning kalder på forskellig tilgang i terapien, også fordi det er så varieret hvor vi er ramt. Dette bekræftes til stadighed for mig efter de mange terapeutiske forløb jeg har medvirket i som terapeut.

Et af de stærkeste virkemidler mod ubalancer i vores psyke, er i min erfaring når vi bliver set og mødt af et andet menneske over tid. En der kan åbne ind til de områder hvor vi behøver selvindsigt, omsorg, forståelse og udvikling.

Det må være i en udømmende, ligeværdig og medfølende atmosfære, også over tid. 

At have tillid til sin hjælper / terapeut undervejs, er af afgørende betydning for om terapi lykkes og virkelig flytter noget i en.

Sommetider kan noget afgørende bevæge sig gennem et kortere forløb, og i andre processer må tiden og det samtidig levede liv inddrages mere som en faktor.

Nogle grunde til at gå i terapi er akut opstået og andre opbygget over længere tid.Fælles er at de kan være svære at håndtere og flytte på selv. Det kan være problemer i familien, i parforholdet eller på jobbet, og / eller det kan handle om sygdom, psykiske belastninger, stress, jalousi, lavt selvværd, brudte relationer, voldsomme hændelser, arbejdsløshed eller noget helt andet.

Problemerne kan tit være svære at tale om med ens nærmeste, for mange vil undgå at såre andre, være til besvær, føle sig misforstået eller måske er det bare svært at sætte ord på og undersøge kvalificeret i sig selv. Og i et fastkørt parforhold er det en udfordring at snakke sammen uden at blive emotionelle, gå i forsvar, eller andet som er uhensigtsmæssigt for en anerkendende og konstruktiv kommunikation.

Et forløb foregår typisk over 5 - 8 sessioner, og ofte kan det være godt givet ud både personligt og økonomisk, at tale med en kompetent terapeut om problemerne. Hos terapeuten oplever mange det som et frirum til deres proces. Et sted hvor du i en tillidsvækkende og neutral ramme kan arbejde, og hvor du bliver lyttet til, anerkendt og gradvist lærer at forholde dig til, og håndtere det der er aktivt for dig.